Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen szerződés a Passzolunk.hu weboldal üzemeltetője (Sun Diyos Kft. székhely: 1032 Budapest, Galga u. 2. I. lph. 1. em. 2. adószám: 25873487-2-43 cg: 01-09-293764) valamint a weboldal által biztosított szolgáltatás igénybevevője között jön létre, azzal a céllal, hogy rögzítse az üzemeltető cég, valamint a cég szolgáltatásait igénybevevő személy jogait és kötelezettségeit, meghatározza annak időbeli és tárgyi hatályát.

Minden felhasználó, aki a Passzolunk.hu szolgáltatásait igénybe veszi saját magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen Általános Szerződésben (továbbiakban ÁSZF) foglaltakat. A regisztráció során az ÁSZF-t mindenkinek lehetősége van elolvasni, a benne foglaltak nem ismeretének, illetve figyelmen kívül hagyásának felelőssége a felhasználót terheli. A szerződés annak elfogadásával lép hatályba az üzemeltető és a felhasználó között. Az oldal szolgáltatásainak igénybevétele, csak az ÁSZF elfogadásával lehetséges.

 1. Vonatkozó jogszabályok:

– Magyarország Alaptörvénye

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht)

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

– távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

– a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről

2012. évi C. törvény – a Büntető Törvénykönyvről

 

 1. Alapfogalmak:

Általános Szerződési Feltételek: A Passzolunk.hu működését szabályozó szabályok, amelyek a szolgáltatás egyes jellemzőit, valamint a felhasználók és az üzemeltetés végző gazdasági társaság jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

– Megállapodás vagy Szerződés: A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megállapodás, amely az ÁSZF-ben rögzített szabályok szerint jön létre.

– Felhasználó: Bármely természetes személy, akinek regisztrációja elfogadásra került, és akinek a tagsága jelenleg fennáll. Jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek nem vehetik igénybe a szolgáltatást.

– Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok: Bármely szabadalom, adatbázishoz fűződő jog, szerzői jog, mintaoltalom, védjegy, kereskedelmi név és hasonló, szerzői jogi vagy iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotáshoz fűződő, az adott jogrendszer által biztosított jogok.

– Közzététel: A Passzolunk.hu oldalon nyújtott felületeken történő bemutatás, kiállítás, küldés, terjesztés, közvetítés, adat, információ közzététele.

– Adatlap: A személyes oldal, amely a felhasználóra vonatkozó adatokat, fényképeket és információkat tartalmazza.

Szolgáltatás: A Passzolunk.hu által biztosított szolgáltatások.

– Üzemeltető: Sun Diyos Kft, székhely: 1032 Budapest, Galga u. 2. I. lph. 1. em. 2. adószám: 25873487-2-43 cg: 01-09-293764, aki a Passzolunk.hu oldal üzemeltetője és szolgáltatásainak biztosítója.

 

 1. Szolgáltatás igénybevétele

Az üzemeltető cég által biztosított szolgáltatásokat bárki igénybe veheti, aki a következő feltételeknek maradéktalanul megfelel:

– Aki elmúlt 18 éves.

– akik sikeresen regisztráltak az oldalra és a program(ok) összegét kifizették.

– akik elfogadják az adatvédelmi szabályzatot és jelen szerződést.

– Aki nem áll cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság alatt, illetve ügyei vitelében nem korlátozott.

– akit nem ítéltek el szexuális bűncselekmények miatt.

 1. Regisztráció

A felhasználó a weblap szolgáltatásait csak és kizárólag a regisztrációt követően veheti igénybe.

A regisztráció során a felhasználó a következő adatokat köteles megadni: felhasználónév, valós email cím. A regisztrációt követően a rendszer, aktiváló kódot küld a felhasználó által megadott email címre. A linkre kattintva a felhasználó megadhatja jelszavát, ezek után már be is léphet az oldalra, ahol köteles válaszolnia a következő kérdésekre az oldal használatához: én vagyok egy (-nő, -férfi), születési időm, magasság, súly, helység (megye, város), akit keresek, életkora min/max, milyen kapcsolatot szeretnék (komoly, laza, barát, levelezőtársi). Ezt követően szerkesztheti profilját. Az üzemeltető a fotókat és a bemutatkozó szöveget moderálja. A nem megfelelő profilképet, illetve a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek nem megfelelő szöveget az üzemeltető törli, s a felhasználót a rendszerből azonnal kizárhatja.

Az üzemeltető lehetőséget biztosít arra, hogy az adott felhasználó profil fotója és életkora az üzemeltető által hitelesítésre kerüljön, ennek módja bármely programon való részvétel, ahol az üzemeltető a felhasználó engedélyével az adatokat ellenőrzi, valamint a felhasználóról profil fotót készít és ezt a felhasználó adatlapjára feltölti.  A hitelesített profilkép és alapadatok a felhasználó adatlapján külön jelzést és kiemelt státuszt kap.

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az adott felhasználó regisztrációját, indoklás nélkül elutasíthatja.

 

 1. Felhasználók és adatlapok kizárása

Az oldal üzemeltetője jogosult a felhasználót, vagy adatlapot kizárni a következő esetekben:

– Marketing céllal regisztrált, vagy az adatlap marketing céllal jött létre

– Az adatlap nem valós adatokat tartalmaz

– Az adatlap üzleti céllal jött létre, terméket vagy szolgáltatást kínál, népszerűsít.

– Az oldalt (Passzolunk.hu), annak dolgozóit, üzemeltetőit negatív színben tünteti fel

– piaci érdeket szolgál (pl. más weboldal ismertetése)

– korábban kitiltott felhasználó hozta létre

– konkrét személy, vagy adatlap iránti figyelem felkeltést szolgál

– ártó szándékú, zaklatásra, vagy hitelrontásra alkalmas

– politikai üzeneteket tartalmaz

– ha valakit faji, etnikai, vallási, nemzeti vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozás miatt függően negatív színben tüntet fel

– Amely adatlap bűncselekmény, vagy szabálysértés elkövetésére sarkall, vagy ilyen adatokat tartalmaz

– ha az adatlap szexuális szolgáltatást kínál ellenszolgáltatás fejében

– ha az adatlap tulajdonosa más felhasználót zaklat, vagy egyéb módon más felhasználó jogszerű használatát korlátozza

– Az oldal tartalma mások nyugalmát, a közízlést, vagy közszemérmet sérti (pl. pornográf képek)

– aki többszörös regisztrációval más felhasználót megtéveszt

– a chat-en vagy levelezésben, egyéb hozzászólásokban sértő tartalmakat szerepeltet

– az oldal vírust terjeszt, vagy más módon az üzemeltetés biztonságát zavarja, gátolja

– aki az adatlapján saját telefonszámot, vagy email címet, vagy egyéb olyan információt tesz közzé, amely révén közvetlenül elérhetővé válik

– amennyiben a felhasználó a szervezett programon vagy az esemény napján nem rendelkezik a szükséges előfizetéssel, vagy a programon való viselkedése más felhasználókat, tagokat, esetlegesen az üzemeltetőt sérti.

 

Ha egy tag úgy érzi, hogy valaki kommunikációval, vagy adatlapjával megsértette, az panaszt tehet az oldal üzemeltetőjénél a releváns információk átadásával, az (dátum, felhasználói név, sértő tartalom) a Felhasználó jelentése gombra kattintva. Az üzemeltető minden bejelentett panaszt megvizsgál, s ha szükséges a felhasználó kizárásról, vagy ideiglenes felfüggesztéséről dönthet, vagy egyéb szankciókat alkalmazhat. Az üzemeltető kizárhatja azon panaszost is a rendszerből, aki más személyt, vagy adatlapot bizonyíthatóan hamisan vádol, vagy rossz színben próbál feltüntető az üzemeltető előtt.

 1. Adatlap használata

– Jelen szerződéssel a felhasználó elfogadja, hogy az adatlapján megjelenő információk más felhasználók által elérhetőek és megtekinthetőek.

– Minden információ csak saját felelősségre adható meg.

– A felhasználó vállalja, hogy az adatlapon a változó információk aktualizálásra kerülnek, amelyet az üzemeltető időszakosan ellenőriz.

 1. Felhasználói fiók megszüntetése, profil törlése

A felhasználónak lehetősége van az oldalának teljes és visszavonhatatlan törlésére. A törlést a felhasználó a Fiókom menüpont alatt az oldal alján, a Fiók törlése gomb megnyomásával kezdeményezheti. A kezdeményezést követően a rendszer egy megerősítő üzenetet ír ki, melyet a művelet teljesítéséhez az ok gombot kell megnyomni, ezzel a felhasználó oldala teljesen és visszavonhatatlanul törlődik. A törlés nem zárja ki, hogy a felhasználó később újra regisztrálja magát.

 1. Programokon való részvétel

A regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az üzemeltető által meghirdetett programokon jelentkezni, azokon részt venni. A programokon történő részvétel a program típusától függően lehet ingyenes, vagy fizetős. Az üzemeltető a program meghirdetésekor – amennyiben fizetős – közzéteszi a részvétel díját is. A fizetős programok esetén a fizetendő díjat a részvevő átutalással, a barion rendszeren keresztül kártyás vagy pay pal fizetéssel köteles teljesíteni, ellenkező esetben a programon nem vehet részt.

A programokon való részvétel minden esetben korlátozott, a résztvevők számát az oldal üzemeltetője határozza meg. Az adott programon részvevők maximális létszámát a program meghirdetéskor az üzemeltető közzé teszi. Amennyiben a jelentkezők száma eléri a maximális létszámot, az üzemeltető a jelentkezés lehetőségét felfüggeszti. Amennyiben valamely résztvevő(k) a jelentkezést visszamondja, úgy az üzemeltető a jelentkezést újra megnyithatja.

A programokról való lejelentkezés a program kezdete előtt 24 órával már nem lehetséges. Amennyiben a jelentkező a jelentkezését időben nem vonja vissza és a programon sem jelenik meg, a jelentkezőt az üzemeltető szankcióval sújthatja, ha fizetős programra jelentkezett, annak befizetési összegét nem kaphatja vissza, fiókját ideiglenes 2 hétre felfüggeszti, 3. alkalommal pedig a felhasználót az üzemeltető végleges kizárással bünteti.

A programon való részvételkor a felhasználó másokkal történő kommunikációja során köteles betartani a jelen szerződésben meghatározott elveket. Amennyiben az egymás közötti kommunikációban jelen szerződésben lefektetett elveket valamely felhasználó megsérti, a felhasználó mind a programból, mind az oldalról azonnali törlésre kerül.

Üzemeltető kijelenti, hogy a program kiválasztásának felelőssége a felhasználót terheli, az üzemeltető felelősséget nem vállal azért, ha a program nem a felhasználó elképzelései szerint alakul, ezért díj visszafizetésére az üzemeltető nem kötelezhető.

A programokon mindenki a saját felelősségére vehet részt, üzemeltető felelősséget nem vállal a programokon bekövetkező károkért és balesetekért.

Üzemeltető kijelenti, hogy a programok változtatásának jogát fenntartja, ezért kártérítési felelősség nem terheli. A programváltozásról, az üzemeltető a jelentkezett felhasználókat a kezdő időponttól számított 24 órával megelőzően értesíti.

Az üzemeltető kijelenti, hogy a túl kevés jelentkező, illetve a szabadtéri programok esetén az időjárási kockázatok miatt a programot lemondhatja, amiért kártérítési felelősséget nem vállal.

 1. Kártérítés

Felhasználó vállalja, hogy kártérítést fizet, bármely kárért, eljárásért, elmaradt haszonért, veszteségért, díjért, kiadásért, költségért, követelésért, perért és bármely más kárért vagy tartozásért, melyet a Szolgáltatás használatából, a Szolgáltatáson keresztül közzétett információkból vagy egyéb más anyagból, a szerződés megsértéséből, bármely károkozó cselekményből, mulasztásból vagy jogszabályi kötelezettség megsértéséből adódóan szenved el az oldal üzemeltetője.

 1. Egyéb feltételek

Jelen oldal célja a tagok párkeresésének elősegítése, vagyis az adatlapok láthatósága, a tagok egymás közötti levelezése és a programokra való jelentkezés lehetősége. Az oldal üzemeltetésével és a kapcsolódó programokkal Személyes találkozókra ösztönözzük a tagokat a levelezés mellett. Az üzemeltető felelősséget nem vállal a sikertelen párkeresés miatt.

Az üzemeltető kijelenti, hogy a passzolunk.hu oldal használata jelenleg ingyenes, de bizonyos számú felhasználó regisztrációját követően, a használat díjfizetéshez lesz kötve. Ez vonatkozik azon felhasználókra is, akik jelenleg nincsenek díjfizetésre kötelezve. A díjfizetési szolgáltatás beindítása esetén, új ÁSZF kerül feltöltésre, amelynek elfogadása, és a díjfizetés az oldal használatának feltétele.

A szolgáltató nem felelős olyan információkért, amit nem ő osztott meg.

A szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás felhasználók által okozott hibáiért, vagy amely hibák okozásához bármely felhasználó hozzájárult. Ugyanígy nem vállal felelősséget azért, ha más felhasználók számára hozzáférhetővé tett adatot más felhasználók rendeltetésellenesen használják fel.

Amennyiben a felhasználó álláspontja szerint a szolgáltatás nem megfelelően működik, úgy köteles jelezni a hibát és ezáltal lehetővé tenni, hogy a hiba, elhárításra kerüljön. Csupán ezt követően élhet a felhasználó bármilyen hibás teljesítésből eredő igénnyel. Az Üzemeltető email-es ügyfélszolgálatot tart fenn, az info@passzolunk.hu elérhetőségen vagy a Kapcsolatokra kattintva is elküldhető az üzenet. A panaszokat itt lehet megtenni.

Jelen szerződést az üzemeltető bármikor egyoldalúan módosíthatja, a módosítás az oldalon történő közzététel napján lép hatályba.

Jelen Megállapodás kizárólag a felhasználó és az Üzemeltető között jött létre, harmadik személyek jelen megállapodás által nem szerezhetnek jogot, így harmadik személyek nem jogosultak a Megállapodás teljesítését kikényszeríteni.

Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése akár részben, akár egészében érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az érintett rendelkezés fennmaradó része, továbbá a Megállapodás további rendelkezései érintetlenül hatályban és érvényben maradnak.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések esetén a Szerzői jogi törvény, Infotv, a PTK, BTK, illetve egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat békés úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

11. Barion fizetési rendszerről

Mit jelent a BARION™?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátaidnak.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Fizess kényelmesen bankkártyával

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.

Ha azonban regisztrálsz, soha többé nem kell begépelned a kártyaszámodat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mailcímed és jelszavad. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságodat is növeli!

Barion-card-payment-mark-2017-400px.png

Fizetéshez használhatod:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártyádat
 • Visa vagy Electron bankkártyádat
 • Amex bankkártyádat

Fizess kényelmesen bankkártya nélkül

Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid, üzletfeleid tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

Ingyenes

A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, és az is marad.Nincs havi díj sem.

Kövesd vásárlásaidat

A Barion alkalmazásokkal követheted vásárlásaidat, a weben vagy mobilon. Az ingyenes Barion tárca azonnal jelzi minden vásárlásodat, még azt is látod, mit vettél. Barion egyenleged is itt kezelheted, illetve pénzt küldhetsz vagy fogadhatsz

DI barion webapp.png Dl playstore hu.pngDl appstore hu.png

Első a biztonság

A Barion szervereit a Comodo 2048 bites TLS titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizd, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adod meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót.A böngésződ zöld színnel jelzi,ha a fizetés és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja:

Greenbars-SSL-enhanced validation certificates.png

A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.