Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi szabályzat

Jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadása a rendszerbe való regisztráció feltétele, amely a szolgáltatásainkra is vonatkozik. A szabályzat elfogadásával a felhasználó kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul személyes adatainak a Szolgáltató által jelen szabályzat szerint történő gyűjtéséhez, tárolásához, használatához és közléséhez. Jelen szabályzat a felhasználó általi elfogadásával lép hatályba.

Jelen Szabályzat elkészítésekor a hatályos jogszabályokat, különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (továbbiakban infotv) rendelkezéseit vettük figyelembe. A Szolgáltató az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelveket és a GDPR rendelkezéseit.

Személyes adatok

Az Önről gyűjtött személyes adatokat kivétel nélkül a szolgáltatásaink nyújtásához és fejlesztéséhez használjuk fel. Csak azokat a személyes adatokat használjuk fel, amiket Ön a tudomásunkra hoz.

Személyes adatnak minősül különösen a felhasználói adatlapon (továbbiakban: Adatlap) megadott, illetőleg a rendszer által feltüntetett minden információ, illetőleg minden olyan, látogatók számára elérhető adat, amiből a felhasználó személyére vonatkozó egyértelmű következtetések vonhatóak le.

A személyes adatok egy részét (pl.: magasság, testsúly, életkor, nyilvános fényképek) Szolgáltató mások számára elérhetővé teszi, azzal a céllal, hogy a felhasználók egymással kapcsolatot tudjanak teremteni. Ennek feltétele, hogy a regisztráció során a felhasználó ehhez az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.

Az általunk gyűjtött személyes adatok, a következők:

Regisztrációnál: felhasználónév, email cím, jelszó, nem, keresett nem, keresett nem életkora min./max., születési idő, magasság, súly, lakhely, milyen kapcsolatot keres

Adatlapnál: fényképek, beszélt nyelvek, legmagasabb iskolai végzettség, testalkat, hajszín, szemszín, családi állapot, gyerek, vallás, dohányzási szokás, alkoholfogyasztási szokás

Számlázási adatok: keresztnév, vezetéknév, cégnév, ország, város, utca, házszám, irányítószám, telefonszám, email cím

Szolgáltató a weboldalon megadott adatokat saját szerverén (tulajdonában lévő, vagy részére co-location szolgáltatás keretében bérelt szerveren) tárolja, a felhasználó igényeinek és az Info tv-nek megfelelő módon. A felhasználó jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat módosítani, törölni vagy törlésükről rendelkezni, illetve a szolgáltatótól a rá vonatkozó adatokat kikérni.

Minden adat, információ, amit a felhasználó a regisztráció megkezdéstől és bejelentkezéskor a szolgáltató rendelkezésére bocsát (pl.: személyes adatok, profiladatok, fizetési információk egy fizetési kötelezettséggel járó tagság megrendelése esetén) kódolva titkosított. A webszerver és a felhasználó között történő adatcsere közben titkosítás védi a személyes adatokat és megakadályozza a személyes adatokkal való visszaélést (pl.: adatlopás). Az Adatok védelme érdekében a szolgáltató SSL (Secure Socket Layer) kódolási technikát használ. Ez egy elfogadott és széles körben használt titkosítási technológia. Az információkhoz való hozzáférés csak néhány, kiválasztott szakember számára, és azoknak is csak a minőség-ellenőrzés céljából, panaszok felülvizsgálata esetén és visszaélések, csalások megakadályozása érdekében biztosított.

Az adatlapon megjelenő információk közül a változó adatokat (pl.: legutóbbi belépés dátuma, olvasatlan levelek száma, stb.) Szolgáltató nem köteles historikusan tárolni, ilyen értelemben tehát a felhasználó saját adataival kapcsolatos megismerési joga ezeknek az adatoknak csak a mindenkori aktuális állapotára vonatkozik.

A személyes adatok körébe nem tartoznak bele a kifejezetten technikai okokból tárolt adatok (így például a felhasználóval kapcsolatos adatbázis-sorok belső azonosítói, fájlnevek, biztonsági kódok), valamint a felhasználó weboldalon végzett műveletei során keletkező egyéb mellékadatok. Ezeket az információkat, és a belőlük eredő következtetéseket Szolgáltató a rendszer hatékony működéséhez a jogszabályi kereteken belül szabadon felhasználhatja.

A Szolgáltató rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál, az adatokat a rendszer hat nap elteltével törli, kivéve, ha a Szolgáltató, mint adatkezelő a felhasználási feltételekben meghatározott esetekben az adatokat további célra nyilvántartja. Felsorolt okokból a request (látogatási esemény) Szolgáltató által tárolt ideje és IP címe együttesen sem minősülhet személyes adatnak, azonban Szolgáltató az ezzel kapcsolatos információkat akár az érintett felhasználó, akár a hatóságok hivatalos megkeresésére, a megfelelő jogalap megléte esetén kiadhatja.

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltatótól adatai kezeléséről, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Ezen kérelmeket – a felhasználói adatok biztonsága érdekében – csak a felhasználó részére teljesíti a Szolgáltató.

Cookie fájlok

A felhasználó gépén Szolgáltató elhelyezhet olyan adatcsomagot (cookie), amely a későbbi látogatások során segít a számítógép azonosításában. Ez az adat a felhasználó által szabadon módosítható, illetve a számítógépek és a felhasználók egymástól független volta miatt személyes adatnak nem minősül.

Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a weboldal által elhelyezett cookie-val kapcsolatban, mivel ez nem a szerveren, hanem a kliensgépen tárolt adat. A cookie-k használata a felhasználó által letiltható, ám letiltás esetén a felhasználó viseli annak kockázatát, ha és amennyiben a szolgáltatás nem, vagy nem gördülékenyen működik.

Az oldal 3 féle cookie-t, vagy  azonosítót használhat:

 • Munkamenet session-ok, amelyek  az adott munkamenetet segítik és csak a bejelentkezéskor jönnek létre és azonnal törlődnek, ahogy kilép a felhasználó. Adatot nem őriz meg.
 • Külső  partnerek cookie file-jai (pl. google analitics, google hirdetések), amelyek nem szintén nem használnak személyes  adatot, csak statisztikai célokat szolgálnak illetve a partner és az oldal elszámolását segítik.
 • Tartós cookie file-ok a beállítások megjegyzésére és a böngésző azonosítására szolgálnak.

A cookie egy számokból álló karaktersorozat, amely személyes adatot nem tartalmaz.

 

Gyermekek

A 16 évnél fiatalabbak nem regisztrálhatnak oldalunkra és szolgáltatásainkat sem vehetik igénybe. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 16 évnél fiatalabb felhasználó regisztrált, azonnal töröljük oldalunkról.

Álnév alatt futó profilok

Egyes profilok használatával elemezzük felhasználóink viselkedését, mely a szolgáltatásaink javítása céljából történik.

Az adatkezelés célja, időtartama, a regisztráció törlése

Amennyiben a felhasználó a Weboldalhoz kapcsolódóan fizetős szolgáltatást vesz igénybe, a fizetés módjától és a szolgáltatás jellegéből adódóan meg kell adnia a számlázáshoz szükséges adatokat. Ezen adatokat a Szolgáltató kezelheti a vásárlás eredményes lebonyolítása, a termék vételárának beszedése, a számlázás céljából.

Szolgáltató a felhasználó által megadott adatokat az interneten előre meg nem határozott ideig tárolja, illetőleg a felhasználó igényei szerint közzéteszi.

Amennyiben a felhasználó 360 nap után sem mutat aktivitást az oldalunkon, ennek megfelelően töröljük.

A Szolgáltató a megadott adatokat törli, ha:

–    azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

–    az érintett azt kéri;

–    az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;

–    az adatkezelés célja megszűnt;

–    azt hatóság vagy bíróság elrendeli

A felhasználó kérheti személyes adatai törlését. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi.

Amennyiben a felhasználó és a Szolgáltató között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében a Szolgáltató az adatokat kezelheti.

A Szolgáltató felelősséget vállal, hogy a megjelölt céloktól eltérő célra a megadott személyes adatokat nem használja. Szolgáltató személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes, tájékozott és kifejezett hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, melyekre például akkor kerülhet sor, ha jogérvényesítő szervek, egyéb állami szervek, illetve harmadik személyek olyan információkéréssel keresik meg Szolgáltatót, amely büntetőügyben történő nyomozáshoz, állítólagos jogellenes tevékenységhez vagy más olyan tevékenységhez kapcsolódik, amely jogi felelősségnek tenné ki akár a Szolgáltatót, akár a szolgáltatás bármely felhasználóját. Szolgáltató ilyenkor haladéktalanul tájékoztatja a felhasználót az adatátadás tényéről.

 

Az adatkezelés jogszerűsége és az adatkezeléshez való hozzájárulás

 

A megfelelő jogalap megléte esetén használjuk fel személyes adatait:

 • a hozzájárulás (pl. hírlevelet küldjünk Önnek)
 • a szerződés (pl. a Felhasználási feltételek és/vagy Fizetett tagság teljesítéséhez van szükség),
 • valamely jogszabályi kötelezettség teljesítése (pl. forrásadóval vagy a pénzmosás ellenőrzésével kapcsolatos kötelezettségek, amihez a személyes adatok tárolása vagy egyéb kezelése szükséges)
 • felhasználó lényeges érdekeinek védelme, valamint a Passzolunk vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme (kivéve, ha a felhasználó személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogai és szabadságai felülírják)
 • informatikai rendszerünk biztonságának és működőképességének a biztosítása
 • szolgáltatásaink fejlesztése, a felhasználói viselkedés elemzése
 • harmadik felek szolgáltatásainak igénybe vétele
 • személyes adatok felhasználása peres követelések kivizsgálása, érvényesítése, benyújtása vagy a követeléssel szembeni védekezés céljára.

 

Személyes adatok továbbítása

A velünk megosztott személyes adatait bizalmasan kezeljük, nem adjuk el és nem bocsátjuk harmadik fél részére. Kivéve, ha Ön ehhez beleegyezését adta, ill. ha törvényileg jogosultak és/vagy kötelezettek vagyunk erre.

Személyes adatait külső szolgáltatónak csak a szolgáltatásaink teljesítéséhez szükséges mértékben adjuk tovább. (pl. fizetés feldolgozás, könyvelés) Ezen szolgáltatók szerződéses kötelezettséget vállalnak személyes adatai védelméről.

A felhasználót megillető jogok

 • Tájékoztatáshoz való jog – a felhasználó kérheti, hogy személyes adatairól tájékoztatást kapjon.
 • Az adatkezelés korlátozásának joga – a felhasználó tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.
 • A helyesbítéshez való jog – a felhasználó kérheti adatai helyesbítését.
 • A törlés/elfelejtés kéréséhez való jog – a felhasználó kérheti adatai törlését.
 • A tiltakozás joga – a felhasználó tiltakozhat az adatkezelése ellen.
 • Hozzáférési jog – a felhasználó tájékoztatást kérhet adatairól, azok kezeléséről, hozzáférést és másolatot kérhet azokról.
 • A hozzájárulás visszavonásának joga – a felhasználó hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
 • Adathordozhatósághoz való jog – a felhasználó kérheti, hogy adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, hogy azokat továbbíthassa más adatkezelő részére.
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga – a felhasználó jogorvoslattal élhet, amennyiben a jogszabályban foglaltaknak nem teszünk eleget írásban 30 napon belül.

 

Kérelmét írásban juttassa el hozzánk a Kapcsolatok menüpont alatt vagy az info@passzolunk.hu címen.

Felelősség más személyek adatainak kezeléséért

 1. Szolgáltató nem vállal felelősséget a közzétett publikus adatok harmadik fél általi megismeréséért, felhasználásáért, ide értve az olyan indirekt eseteket is, amikor internetes keresőrobot vagy egyéb gépi algoritmus az adatokat átveszi, és azokhoz nyilvános hozzáférést biztosít. Azzal, hogy a felhasználó elfogadta az adatok nyilvánosságát, tudatosan és önként vállalta az ezzel járó kockázatokat. Szolgáltató az adatok saját adatbázisból való törlése után semmilyen további, közzétételből eredő kártérítésre vagy egyéb felelősségvállalásra nem kötelezhető.
 2. Amennyiben bármely felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy a felhasználói státuszával összefüggésben bármilyen módon bűncselekményt valósít meg, akkor Szolgáltató jogosult – a felhasználó e-mailben történő értesítése mellett, az elküldés pillanatától kezdve bármikor – a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatot is törölni akkor, amikor a visszaélés, vagy jogellenes magatartás a tudomására jut.
 3. A felhasználók az oldal használata során például fényképen, üzenőfalon más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.                                                                                          Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon reá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt a Szolgáltató felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt, a Szolgáltató az adatokat törli.                                                                                                                                                                                  Amennyiben az érintettség igazolt, az érintett kérheti, hogy a Szolgáltató az adatokat megfelelő módon későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben az érintettnek az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. Az adatokat, valamint azok hozzáférhetővé tételével összefüggő információkat a Szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.        A Szolgáltató az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti a felhasználónak, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.
 1. Amennyiben a felhasználó harmadik személyek részére megadja, vagy hozzáférhetővé teszi személyes adatait, ezen harmadik személyek adatkezeléséért a Szolgáltató és az Üzemeltető nem tehető felelőssé. A felhasználó az általa megadott, Weboldalon nyilvánosságra hozott adatok tekintetében köteles tudomásul venni, hogy az internet sajátosságaiból adódóan az adatok kikerülhetnek a felhasználó rendelkezése alól.

Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

Szolgáltató ugyanakkor minden felelősséget elhárít az olyan, ésszerű védekezéssel ki nem küszöbölhető események tekintetében, mint például természeti katasztrófa, technikai infrastruktúra kritikus meghibásodása, vagy egyéb vis maior.

Tájékoztatás, jogorvoslat

A tájékoztatást a Kapcsolat menüpont alatt az vagy info@passzolunk.hu email címen kérhet.

Amennyiben a felhasználó úgy gondolja, hogy megsértettük személyes adatai védelméhez való jogait, igényével bírósághoz fordulhat, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu) segítségét is.

 

Adatvédelmi tisztviselő: Nagy Mónika

Sun Diyos Kft. – cím: 1224. Bp. Galga u. 2. I.lph. 1.em. 2.

Elérhetőség: info@passzolunk.hu